Nurol GYO


Projeler

İletişim Bilgileri

En yukarı
Nurol GYO - logo
  • Adres
  • Adresi göster
    Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No: 257 Kat : 19
    Şişli
    İstanbul

1966’da Nurol İnşaat şirketiyle başlayan ve daha sonra pek çok farklı sektörde yapılanarak faaliyetlerine devam eden Nurol Holding A.Ş.’nin kuruluşu 1989 yılında gerçekleşmiştir. Nurol Şirketler Topluluğu merkezi Ankara’da olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında bağlı ortaklıklar, iştirakler, temsilcilik ve ortaklıklar olarak faaliyetlerine dünyanın birçok bölgesinde devam etmektedir.

Holding temel olarak uzun vadeli ve kalıcı başarılar elde etmesi yanında kaliteye verdiği önemle tüm şirketlerinin yönetim, koordinasyon ve kontrol merkezi durumundadır. Topluluk şirketlerinin yaratılan sinerjiden etkin olarak faydalanması, bilgi teknolojilerinin son gelişmelere uyarlanarak yenilenmesi, insan kaynaklarının verimli şekilde kullanılması, finansal kaynakların yaratılması, uygun şekilde aktarılması ve değerlendirilmesi, stratejik yatırım kararlarının alınması gibi konularda Holding yönlendirici olarak görev yapmaktadır.

Nurol Ailesi olarak merkezi yapılanma, genel koordinatörlüğe bağlı sektörel koordinatörlükler ve onların yönetiminde oluşturulan başkanlıklarla danışman ve müşavirlerden oluşan ekip ve tüm çalışanlarıyla birlikte kurumsallaşmıştır. Holding bilgi ve deneyimi yanında geçmişten günümüze getirdiği şirket kültür ve değerlerini de gelecek nesillere aktarmaya devam edecektir.


Şirkete Ulaşın
ld

ct