Tavsiyeler

Emsal kira bedeli nedir?

Beyanı zorunlu en az kira, “emsal kira bedeli”dir.

Kira geliriyle ilgili olarak, Gelir Vergisi Yasası’nın 73. Maddesinde “Emsal Kira Bedeli” başlıklı bir madde yer almaktadır.

Bu maddeye göre; “Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bina ve arazide emsal kira bedeli, belirlenen vergi değerinin yüzde 5’idir.”

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct