Tavsiyeler

Kira sigortası nedir? Yaptırmak bana avantaj sağlar mı?

Kira sigortası, ev sahibinin, kiracıdan kirayı alamaması sonucu uğrayacağı kira kaybını ve bununla ilgili yapacağı avukatlık ücret ve gerekli yasal masrafları genel ve özel şartlar çerçevesinde temin eder. Yapılmasında fayda vardır. Ancak kira sigortası kiracıya ya da ev sahibine bir maliyet oluşturacağı için yapılması tarafların takdirine kalmıştır.

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct