Tavsiyeler

Kiracı faturaları ödemeden evi boşalttığı takdirde ne yapmalıyım?

Evinizi kiraya verirken elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemesi gerektiren abonelikleri kiracının üstüne almasını sağlamalısınız. Kiracının evden kaçması durumunda, faturalar kendi adına düzenlendiği için, bu borçları ödeme mükellefiyetiniz olmayacaktır. Kiracının apartman aidat borcunu ödememesi ise kontratta belirtildiği üzere, başlı başına bir tahliye sebebidir. O nedenle kiracının aidat ödeme bilgilerini en az kira ödemeleri kadar sıkı takip etmekte fayda var. Borç ödenmeden kaçılması söz konusu olursa bu hususta kiracı hakkında icra takibine geçilebilir. Ancak kiracının sabit bir işi (Örneğin SGK anlamında bir çalışan) veya üzerine kayıtlı bir mal varlığı yoksa alacağın tahsili gerçekleşemeyebilir. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct