Tavsiyeler

Tahliye sonucuna rağmen kiracı evi boşaltmıyorsa ne yapmalıyım?

Tahliye kararı bir mahkeme kararıdır. Kiracı bu karar üzerine icra yoluyla tahliye edilir. Kiracının haklı bir gerekçesi yoksa, karar 1 hafta içinde kesinleşmiş olur. Kiracının daireyi inatla boşaltmaması durumunda ise icra marifetiyle, ev kapalı olsa dahi, çilingir yardımıyla açılıp eşyalar yeddiemine bırakılabilir ve evin tahliyesi sağlanabilir. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct