Tavsiyeler

Aile Konutu Şerhinin faydaları nedir?

Aile konutu şerhi, gerek eşler gerekse 3. Şahıslar yönünden özellikle tapuya verilen bir şerhtir. Eşler arasında herhangi bir problem veya boşanma ile ilgili sürece girildiğinde evin tek taraflı satılarak elden çıkartılmasını ve eşlerin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla alınan tedbir türüdür. Bu şerh tapuya konulduğunda eşler den biri tek başına ilgili taşınmazda satış, kiralama veya ipotek tesisi gibi işlemleri yapamaz. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct