Tavsiyeler

Evimin veya işyerimin satışı hangi durumlarda iptal edilebilir?

Evini satan kişi 65 yaş ve üzerindeyse ve akli dengesi yerinde değilse tapu müdürü kendisinden, devlet hastanesinden bir sağlık raporu almasını talep edebilir. Bilinçli bir alıcı mal sahibinin akli durumuna dikkat etmelidir. Aksi takdirde satıcının akrabaları veya çocukları alıcıya tapu iptal davası açabilir. Ayrıca, satılacak gayrimenkul, eşlerin ortak yaşamını sürdürdükleri bir gayrimenkul ise yazılı bir “eş muvafakati” vermesi gerekir. Ek olarak satış bedelinin değerinin altında gösterildiği durumlarda söz konusu gayrimenkule ilişkin bir “tasarrufun iptali davası” söz konusu olursa rayiç bedelin çok altında almış olduğunuz gayrimenkulün tapusu, işlemin muvazaalı olduğuna kanaat getirilmesi nedeniyle iptal edilebilir. Bunun önüne geçmek için her ne kadar tapuda işlem rayiç bedeli üzerinden de yapılsa, bedel banka aracılığıyla gönderilmeli ve açıklama kısmına ilgili gayrimenkulün özellikleri yazılmalıdır. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct