Tavsiyeler

Tapu Müdürlüğü'nün verdiği tapuyu kaybettim. Tapu haklarım da sona erer mi?

Tapu Müdürlüğü’nün vermiş olduğu tapu belgesi kaybedilse dahi, yenisi maktu bir harç ödenmek suretiyle, malik/lere verilebilecektir. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct