Tavsiyeler

Ev sahibi hangi durumlarda beni evden çıkarabilir?

Mevcut yasalar kiracıyı korumak adına düzenlendiği için, belirli sebepler dışında bir ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması mümkün değildir. Bu sebepler genellikle kiranın ödenmemesi, kendisinin veya birinci derece yakınlarının konut ihtiyacı,  gayrimenkulün kiralayandan başka bir şahıs tarafından satın alınması ve o kişinin konut veya işyeri ihtiyacı,  kira sözleşmesine aykırı davranma ve gayrimenkule ilişkin zorunlu tadilat halleridir. Bu haller de kendi içerisinde bir kısım koşullara tabi olup derhal tahliye işlemine sebebiyet vermezler. Bu haller kanunda sayılı haller olup bunların dışında, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu hükümlerine göre, yönetim giderlerini ödemeyen kiracı da bir istisna olarak tahliye edilebilir.   

 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct