Tavsiyeler

Hangi harcamaları kiradan düşebilirim?

Kira bedeli, belirlenen dönemde tam olarak ödenmesi gereken bir bedeldir. Ana binanın tamiratı ve bakımıyla ilgili bedelleri Kiralayan’ın muvafakatı ile kiradan düşebilirsiniz. Keza,  ev sahibinin kabul etmesi halinde, evi güzelleştirmek için yapacağınız herhangi bir bakım çalışması da kiradan düşülebilir. Kiralayanın izni olmadan bu bedelleri keserek kira  bedeli ödendiği takdirde, kira bedelinin eksik ödenmiş olması nedeniyle icra takibine maruz kalır ve  kiralanandan tahliye edilmek zorunda kalabilirsiniz. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct