Tavsiyeler

Kira bedeli nasıl belirlenebilir?

Kira sözleşmesi yapılırken kira bedeli sadece ev sahibi tarafından belirlenebilir. Kiracının ev kirasının belirlenmesinde herhangi bir hukuki hakkı yoktur. Ancak, kira sözleşmesi yapıldıktan sonra, kira bedelleri, tam olarak taraflarca belirlenmiş ise, kontrat süresinde taraflar buna uymak zorundadırlar. Takip eden yıllarda kira bedeli tam olarak belirlenmemiş ise, Borçlar Yasası’ndaki ÜFE prensibinden hareketle ve aşağıda belirtildiği şekilde artırılarak ödenecektir. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct