Tavsiyeler

Konut kredisi almak için kefile ihtiyacım var mı?

Bankalar konut kredisi vermek için genellikle kefil talep etmezler ve konut üzerinde ipotek tesis ederler. Tüketicinin korunmasına ilişkin yasanın getirdiği ilkeler açısından konut kredisi için kefaletin bir önemi de kalmamıştır. Zira, önce borçluya başvurup kredinin geri ödenmesi istenecek, ödenmediği takdirde ipotek paraya çevrilecek ve aciz belgesi adı verilen bir belge alındıktan sonra kefile başvurulabilecektir. Buna rağmen bankalar, müteselsil kefalet talebinde bulunabilirler. 

Diğer Tavsiyeler

wl
ld

ct